ویرایش:
دوشنبه، 11 اسفند 1399
آخرین اخبار

ساختار سازمانی

سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری بالاترین نهاد تصمیم‌گیرنده در حوزه سینمای ایران است که به عنوان معاونت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
در راس این نهاد معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی قرار دارد که حوزه‌هایی همچون دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل، دفتر ریاست و اداره کل روابط عمومی، دفتر مدیریت عملکرد و نیز دفتر حقوقی قرار دارند. اما سه معاون اصلی شامل «معاونت ارزشیابی و نظارت سینمایی و سمعی و بصری»، «معاونت توسعه فناوری و مط