ویرایش:
شنبه، 3 تیر 1396
آخرین اخبار

جشنواره‌های سینمایی در نگاه کلی

 

 

ليست جشنواره هاي سينمايي كشور در سال 1395

رديف

نام جشنواره

تلريخ

ومحل برگزاري

قالب اجرا

نهاد يا مؤسسه برگزار كننده

  1-95

جشنواره سما- ملي

دومين دوره

20 تا 28 فروردين - تهران

فيلم كوتاه

مؤسسه فرهنگي ، هنري شهيد آويني

76-22725075

  2-95

جشنواره سه دقيقه اي ارزش- ملي

اولين دوره

1 و 2 ارديبهشت شهر زنجان

فيلم كوتاه

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان زنجان

33470930-024

  3-95

جشنواره فيلم فجر بخش بين الملل

1 تا 6 ارديبهشت - تهران

فيلم بلند و ...

سازمان سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 4- 95

جشنواره صدثانيه اي دانشجويان و دانش آموزان ملي

اولين دوره

15 ارديبهشت - لاهيجان

فيلم هاي صد ثانيه اي

مؤسسه سماء دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

42249554-013

  5- 95

جشنواره سبز بين المللي

پنجمين دوره

24 تا 31 ارديبهشت تهران و مراكز استان ها

فيلم هاي كوتاه،بلند

(مستند،داستاني)

سازمان حفاظت از محيط زيست

22398622

   6-95

جشنواره رهايي ملي

اولين دوره

25 تا 28 ارديبهشت- كرج

فيلم كوتاه

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان البرز

32707746-026

  7-95

جشنواره دانشجويي انقلاب و دفاع مقدس ملي؛اولين دوره

27 ارديبهشت تا 3 خرداد - فيروزكوه

فيلم كوتاه

دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد فيروزكوه

6223868-6222868

 8-95

جشنواره روح الله- ملي

اولين دوره

3 تا 5 خرداد تهران و اصفهان

فيلم كوتاه

مؤسسه نشر آثار و انديشه هاي امام خميني "ره"

22290191-22280873

   9-95

جشنواره مدافعان حرم- ملي

اولين دوره

8 تا 12 خرداد- تهران

فيلم كوتاه

مؤسسه فرهنگي هنري كتيبه نواي فاطمي

42082000

  10-95

جشن دنياي تصوير ملي

شانزدهمين دوره

28 تير - تهران

جشن

مجله دنياي تصوير

400-22885339

  11-95

جشنواره رضوي ملي

چهاردهمين دوره

15 تا 24 مرداد- خرم آباد، گرگان،يزد

فيلم تلويزيوني،  پويانمايي و فيلم كوتاه

بنياد بين المللي فرهنگي هنري امام رضا (ع)

  12-95

جشنواره سلامت- ملي

اولين دوره

1 تا 5 شهريور- تهران

فيلم كوتاه

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

مؤسسه فرهنگي و هنري آواي سلامت

81455401-26417429

  13-95

جشنواره كرامت ملي

اولين دوره

2 تا 4 مهر - مشهد

فيلم كوتاه

شركت سينمايي زرنگار فيلم عادل مشهد

38432383-051

  14-95

جشنواره رشت ملي

اولين دوره

15 تا 21شهريور- رشت

فيلم كوتاه

شركت فيلمسازي ايده پردازان معاصر رشت

33243605-013

  15-95

جشنواره چهلچراغ ملي

اولين دوره

22 تا 29 شهريور - تهران

فيلم كوتاه

مؤسسه آوين رسانه                                                        

6-22725075

  16 -95

جشنواره فيلم كوتاه شاهين شهر- ملي

اولين دوره

23تا 25 شهريور- اصفهان(شاهين شهر)

فيلم كوتاه

سازمان فرهنگي ، ورزشي و تفريحي شهرداري شاهين شهر

45229700-031

  17 -95

جشنواره كومش- منطقه اي

پنجاه و چهارمين دوره

23 تا 25 شهريور - سمنان

فيلم كوتاه

انجمن سينماي جوانان ايران

45-88107144

  18-95

جشنواره روستايي و عشايري كليبر- منطقه اي

اولين دوره

23 تا 26شهريور- آذربايجان شرقي(كليبر)

فيلمنامه،فيلم كوتاه و عكس

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان شرقي

44440865-041

  19-95

جشنواره فيلم مقاومت

2 تا 10 مهر- تهران

فيلم هاي كوتاه و بلند

انجمن سينماي انقلاب و دفاع مقدس

6-88813205

7-88911433

  20-95

جشنواره آسمان- ملي

 اولين دوره

10 مهر تهران(باقرشهر)

فيلم كوتاه

معاونت فرهنگي شهرداري باقرشهر

2-55234601

  21-95

جشنواره مسير عشق- بين المللي

اولين دوره

8 تا 14 آبان- تهران

فيلم بلند و كوتاه

شركت سينمايي ماهد فيلم

66400801

  22-95

جشنواره فيلم رشد- بين المللي

چهل و ششمين دوره

15 تا 21 آبان تهران وسايرنقاط كشور

فيلم هاي كوتاه ، بلند

(مستند و آموزشي)

سازمان پژوهش و برنامه ريزي  آموزشي وزارت آموزش و پرورش

9-88831161

77522923

   23-95

جشنواره فيلم كوتاه تهران بين المللي

سي و سومين دوره

18 تا 24 آبان- تهران

فيلم كوتاه

انجمن سينماي جوانان ايران

88106837

24-95

جشنواره پرواز- بين المللي

دومين دوره

11 تا 14 آذر- تهران

فيلم كوتاه

(مستند،داستاني)

آموزشگاه علمي اردستاني

44050766

25-95 

جشنواره سينما حقيقت بين المللي

دهمين دوره

14 تا 21 آذر - تهران

فيلم هاي كوتاهو بلند

(مستند و داستاني)

مركز گسترش سينماي مستند و تجربي

2-88511241

  26-95

جشنواره وحدت اسلامي بين المللي

اولين دوره

19 تا 20 آذر - تهران

فيلم كوتاه

مجمع تقريب مذاهب اسلامي

13-88321411

   27-95

جشنواره ياس بين المللي

چهارمين دوره

22 تا 26 آذر استان مازندران

شهرستان رامسر

فيلم و سريال هاي بخش خانگي

مؤسسه رسانه هاي تصويري

88880325

88880328

  28-95

جشنواره بينا لود منطقه اي

پنجاه وپنجمين دوره

24 تا 26 آذر- مشهد

فيلم كوتاه

انجمن سينماي جوانن ايران

45-88107144

  29-95

جشنواره گزارش يك نگراني- ملي

اولين دوره

24 تا 27 آذر - تهران

فيلم هاي كوتاه موبايلي

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، مؤسسه  تصوير شهر

3-22893142

  30-95

جشنواره كارگاه آزاد فيلم ملي

اولين دوره

29 آذر تا 3 دي - تهران

فيلم كوتاه

آموزشگاه آزاد فيلم سازي كيميايي

2-88329441

  31-95

 

جشنواره صنعتي و فناوري جهاد دانشگاهي- ملي

4 تا 6 دي - تهران

فيلم كوتاه

(مستند، صنعتي و آموزشي)

جهاد انشگاهي ، واحد دانشگاه هنر

66417528-66414402

  32-95

جشنواره مردمي فيلم عمار-ملي

هفتمين دوره

8 تا 19 دي تهران و ساير نقاط كشور

فيلم كوتاه و بلن

(مستند ، داستاني)

دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي

88964941

  33-95

جشنواره رويش-ملي

دهمين دوره

27 تا 30 دي - مشهد

فيلم كوتاه

حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي

9-88892001

  34-95

جشنواره فيلم فجر،مسابقه سينماي ايران - ملي

12 تا22 بهمن-تهران و مراكز استان ها

فيلم هاي بلند

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان سينمايي كشور

  35-95

جشنواره پروين اعتصامي

نهمين دوره

24 تا 29 بهمن - تهران

فيلم كوتاه

سازمان مردم نهاد خانه حمايت از زنان هنرمند ايرانيان

88107371

  36-95

جشنواره تصوير ملي

سيزدهمين دوره

1 تا 20 اسفند- تهران

فيلم كوتاه ، مستند

مجله تصوير

88307060

  37-95

جشنواره فيلم هاي100ثانيه اي بين المللي

پانزدهمين دوره

4 تا 6 اسفند- تهران

فيلم هاي 100ثانيه اي

حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي

2-88918301

 38-95

جشنواره آموزشگاه آزاد سينمايي مهدي ملي

هفتمين دوره

18 و19 اسفند مازندران(تنكابن)

 

فيلم كوتاه و فيلمنامه

آموزشگاه آزاد سينمايي مهدي

01154220111

01154230111

  39-95

جشنواره فيلم و عكس مسئوليت هاي اجتماعي ملي

اولين دوره

18 تا 20 اسفند - تهران

فيلم كوتاه و عكس

مؤسسه فرهنگي ، هنري موج نوي تهران

66977202

  40-95

جشنواره اسوه هاي صبر- بين المللي

22 اسفند - تهران

فيلم كوتاه

سازمان نشر آثار و ارزش هاي مشاركت زنان در دفاع مقدس

88735107-88733797

  41-95

جشنواره نامه هاي بهشتي- ملي

اولين دوره

21 اسفند - تهران

فيلمنامه

مؤسسه فرهنگي،هنري تن سر

22738769

 

مأخذ:سازمان سينمايي

 

                                                                                                                     

یادداشت

گزارش

خبر

گفتگو

ترجمه

  • هشدارهاي پيونگ يانگ موجب اصلاح فیلم "مصاحبه" شد

    فيلم "مصاحبه" ست روگن كه در آن به ترور كيم جونگ اون رهبر كره شمالي پرداخته شده است، مورد انتقاد شديد حاكميت اين كشور قرار گرفت به گونه اي كه آمريكا و سازندگان اين فيلم را تهديد کرده و به آن ها هشدارهايي جدي در خصوص اكران "مصاحبه" دادند كه در نهايت اين هشدارها باعث شد تا اصلاحاتي در فيلم اعمال گردد.
  • ماريون كوتي يار از فرانسوی ها انتقاد فرهنگی کرد!

    ماريون كوتي يار، بازيگر سرشناس فرانسوي هاليوود و برنده اسكار، در يك مصاحبه كوتاه با مجله انگليسي "styliste" رفتار هم وطنان خود را در قبال ديگر مردم جهان زير سؤال برد و آرزو كرد بتواند به ساكنان كشور فرانسه درس كوچكي در باب آداب داني بياموزد.
  • فشار بر هنرمندان معترض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

    خاوير باردم و همسرش پنلوپه كروز زوج بازيگر سرشناس اسپانيايي هاليوود در پي اعتراضات و انتقادات تندشان در دفاع از مردم بي گناه غزه و درخواست از جامعه جهاني براي محكوم كردن رژيم صهيونيستي، متحمل فشارهاي زيادي از سوي لابي هاي صهيونيستي شدند؛ به حدي كه مجبور به توضيح و تغيير سخنان خود شدند.