ارائه طرح آمایش پژوهشی و طراحی اطلس سینماها در کشور

15:14 - 1397/2/26


پنجمین نشست ارائه و داوری طرح های پژوهشی معاونت توسعه و فناوری سازمان امور سینمایی با عنوان " آمایش پژوهشی و طراحی اطلس سالن های سینما با افق ده ساله "با حضور جمعی از تهیه کنندگان ،کارگردانان ،کارشناسان و متخصصان سینما ،مدیر عامل خانه سینما و مدیران سازمان سینمایی در پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد .به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی ،سمعی و بصری ، این پژوهش که توسط مهندسین مشاور " صنعت سینما "با مدیریت شهرام جعفری نژاد انجام و ارائه شد به مطالعه جامع در خصوص وضعیت سالن های سینما در کشور و نیاز به سالن های سینما با افق ده ساله پرداخته است . این طرح با اولویت بندی استان ها و شهرستان ها بر اساس ظرفیت های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و کشش سینما و میزان محرومیت هر استان و شهرستان به نتایج قابل بحث و ارئه راهکار های مناسب در بازسازی سالن های قدیمی سینما و احداث سالن های جدید متناسب با رشد جمعیت ،پراکندگی جمعیت در نقاط شهری جدید و توسعه کیفی مفهوم نمایش سینمایی و فناوری های نوین صنعت سینما دست یافته و نتایج آن به عنوان منبع علمی و آماری مناسب در اختیار سیاستگذاران سینمایی و سینما گران قرار خواهد گرفت.گفتنی است در ابتدای این نشست که صبح چهارشنبه 26 اردیبهشت برگزار شد محمود اربابی معاون توسعه و فناوری سازمان سینمایی ضمن تقدیر از مجریان پژوهش انجام شده ومجید مسچی مدیر عامل موسسه سینما شهر که به عنوان ناظر طرح در این نشست حضور داشت با اشاره به کمبود سالن های نمایش مناسب به عنوان چالش اساسی در سینمای ایران گفت بالا رفتن فروش فیلم ها وگستردگی اکران ، محصول افزایش سالن های سینماست و نگاه به سالن سازی و افزایش سالن های سینمایی در مکان های مناسب از سیاست های اصلی سازمان سینمایی است.وی ابراز امیدواری کرد این طرح پژوهشی بازدهی مناسبی برای گسترش سالن سازی سینما در کشور داشته باشد.

" مهدی صباغزاده" ،" محمد بانکی " ، " مصطفی شایسته " و " حبیب اسماعیلی " از جمله سینماگران حاضر دراین جلسه بودند.