هفت سانس فوق‌العاده در آخرین روز جشنواره

12:23 - 1398/11/22

نمایش چهار فیلم ایرانی در آخرین روز نمایش فیلم در سینماهای مردمی جشنواره سی و هشتم فیلم فجر به سانس فوق‌العاده رسید.

«محمدرضا فرجی» مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجر در گفتگو با ستاد خبری جشنواره درباره سانس‌های فوق‌العاده روز آخر جشنواره سی و هشتم گفت: فیلم‌های روز صفر (سعید ملکان) در سینماهای گالریا، آزادی و تماشا، درخت گردو (محمدحسین مهدویان) در سینماهای کوروش و باغ کتاب، شنای پروانه (محمد کارت) در سینما کوروش و سه کام حبس (سامان سالور) در سینما ایران‌مال به سانس فوق‌العاده رسیدند.