رئیس سازمان سینمایی در توییتی نوشت:

متن قوی ، شرط لازم برای جهش سینما و ارتباط بیشتر با مخاطب است

18:59 - 1399/2/31
حسین انتظامی درباره طرح حمایت از تولید فیلمنامه نوشت؛خوشبختانه کارفکری و نگارش در #کرونا تعطیل نیست.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی در متن توئیت رئیس سازمان سینمایی آمده است:

« متن قوی ،شرط لازم برای جهش سینما و ارتباط بیشتر با مخاطب است.

سه طرح اخیر بنیاد فارابی ( اقتباس،تنوع ژانر و قرارداد با اعضای انجمن فیلمنامه نویسان) با هدف توجه به بخش فکری سینما و سرمایه گذاری روی تولید متن دنبال می شود.

خوشبختانه کار فکری و نگارش در # کرونا تعطیل نیست.»

لازم به ذکر است عصر امروز - 31 اردیبهشت 99- سازمان سینمایی در حمایت از تولید فیلمنامه برای سینمای ایران، از همه اعضای انجمن صنفی فیلمنامه نویسان،با این شرایط دعوت به نگارش فیلمنامه کرد.