آغاز به کار سایت جدید سازمان سینمایی

10:26 - 1399/10/1

سایت جدید سازمان سینمایی با قابلیت های بیشتر نسبت به گذشته به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، از امروز اول دی ماه اخبار و اطلاعات سازمان سینمایی در سایت جدید به آدرس CINEMAORG.IR بارگذاری می شود.

در سایت جدید سازمان سینمایی بخش فیلم اضافه شده است و اخبار و رویدادهای سینمایی با تفکیک دو بخش اخبار سازمان و سینماها در رسانه ها منتشر می شود.

در بخشی هایی با عنوان موسسات وابسته و جشنواره های وابسته ، اطلاعات و تاریخچه آنها درج شده است و در بخش دیگری نیز به تاریخچه سازمان سینمایی و معرفی مدیران فعلی و گذشته پرداخته می شود.

در سایت جدید سازمان سینمایی آخرین لیست پروانه های ساخت و نمایش، موسسات سینمایی، جشنواره هاٰ، آموزشگاه ها، سالن های سینماٰ، مراکز فنی و سینمای امید به روزرسانی شده و گزارش تولید فیلم های سینمایی نیز اضافه شده است.

در بخش شفاف سازی نیز کلیه مکاتبات سازمان سینمایی و موارد مرتبط با شفاف سازی و سایر بخش ها تفکیک شده است.